ایران، تهران، ولیعصر، فرشته، میدان تختی، پلاک 304، واحد 8
021-22233389
021-26459281

سمینار چگونگی مدیریت تشکل ها در اروپا

مدیریت تشکل ها در اروپادر راستای برگزاری کارگاه “چگونگی تجارت با اروپایی ها” در تهران،  کنفرانسی جهت آشنایی با ساختار کلی اتحادیه و مدیریت آنها در اروپا،  در تاریخ 29 آبان ماه 1396 به کمک موسسه آموزشی پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برگزار خواهد شد تا تجربیات آقای Alfred Griffioen مدیریت شرکت Alliance Experts هلند، در اختیار شما قرار بگیرد تا موفقیت بیشتری در هنگام ارتباط و تجارت با اروپا داشته باشید.

شرکت در این برنامه به افرادی که تمایل به فعالیت تجاری در اتحادیه اروپا دارند، و یا به هر نحوی با قصد مدیریت تشکلها و یا اصنافی در اروپا را دارند، توصیه میشود.

گذاشتن باسخ


EnglishIran