ایران، تهران، ولیعصر، فرشته، میدان تختی، پلاک 304، واحد 8
021-22233389
021-26459281

فنون مذاکره تجاری با کشورها و فرهنگ های مختلف

مذاکره تجاری

ارتباط موثر یکی از کلیدهای موفقیت در تجارت  میان افراد و شرکتهای بین المللی است. مهمترین چالش آن نیز در روابط افراد با آداب تربیتی مختلف و همچنین جوامعی با فرهنگ ها و پیشینه تاریخی متفاوت است که به دلیل همین تفاوت ها، گاه منجر به کشمکش و ایجاد سوءتفاهم ها می شود. این سوءتفاهم ها در فضای کسب و کار و در حین مذاکره با کشورهای مختلف، میتواند صدمات جبران ناپذیری برای سازمان به همراه داشته باشد. فنون مذاکره یکی از مهارت هایی است که در برقراری ارتباط با افراد کشورهای مختلف، میتواند تاثیر به‌سزایی داشته باشد. فنون مذاکره شامل مجموعه ای از تکنیک ها و روش هاست، که اطلاع یافتن از آن ها می تواند توانایی فرد در مذاکره را به میزان قابل‌توجه و چشم‌گیری افزایش دهد.

از جمله فنونی که در هنگام مذاکره بایستی به آن ها توجه کرد، نحوه واکنش به رفتارهای اجتماعی مختلف، از مهم ترین مسائل موثر در فنون مذاکره می باشند. تکنیک ها و روش هایی که در مذاکره با کشورهای مختلف، برگرفته از فرهنگ و اداب و رسوم همان کشور تغییر میکنند. مسائلی مانند حساسیت به وقت شناسی، نحوه اعلم موافقت یا عدم رضایت، زبان بدن، میزان صمیمیت افراد، همگی به فرهنگ اجتماعی کشور مذاکره کنندگان بازمی‌گردد و فنون مذاکره و تکنیک های بهبود مذاکره نیز، این موضوع را مورد بررسی قرار می دهند. این فرهنگ به طور کلی، در کشورهای همسایه تقریبا مشابه و یا با قرابت بسیار زیاد همراه است. برای مثال، فرهنگ رفتاری بازرگانان برزیلی و آرژانتینی بسیار شبیه به هم و یا با اختلافات جزئی همراه است اما تفاوت میان فرهنگ مذاکره در ایران با کشورهای شرق آسیا همچون فرهنگ مذاکره در ژاپن و یا چین می تواند بسیار عمیق باشد ( مقالات مرتبط با روش های مذاکره با کشورهای مختلف را میتوانید در همین سایت مشاهده کنید.) و بالطبع، فنون مذاکره با بازرگانان این کشورها نیز شباهت های زیادی با هم دارند. در این راستا، مجموعه ای تکنیک ها و روش ها و فنون مذاکره با فرهنگ های متفاوت جمع‌آوری شده است که میتواند در مذاکره با بازگانان و تاجران کشورهای مختلف، مفید بوده و مورد استفاده قرار گیرد. واضح است که این فنون مذاکره، میتوانند هربار و قبل از برقراری ارتباط با مذاکره کنندگان این کشورها، مرور شده و به بهره برداری برسند.

گذاشتن باسخ


EnglishIran